חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות שנה א' תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות שנה ב' תקצירי קורסים לדוגמא
מבנה התכנית לצפייה במסמך pdf