מינהל מערכות חינוך

נושא קובץ
תכנית לימודים מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים