תרבות עם ישראל

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא - מסלול תרבות עם ישראל והוראתה, בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות תקצירי קורסים לדוגמא - מסלול תרבות עם ישראל והוראתה, בית הספר לתארים מתקדמים