הדפסה במדפסת המרכזית

כיצד להתחבר לאתר המכללה


מדפיסים למדפסת Virtual BW

כיצד להתחבר לאתר המכללה

**** ההדפסה לא תצא מהמדפסת עד שנקיש את הקוד האישי


שחרור ההדפסה מהמדפסת
מדפיסים למדפסת Virtual BW

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על OK

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על Print

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על Print All

כיצד להתחבר לאתר המכללה


וההדפסות יוצאות

כיצד להתחבר לאתר המכללה