הדפסה למדפסת הצבעונית- מנהלה

*** מי שרוצה גישה למדפסת הצבעונית יש לפתוח קריאה בתמיכת המחשוב

לשליחת הדפסה בוחרים במדפסת Virtual-Color ולוחצים על הדפס

כיצד להתחבר לאתר המכללה


במקרה וצג המדפסת כבוי , לוחצים על לחצן ההדלקה על מנת להעיר את המדפסת

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים בצג על המקלדת

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים בצג על מקלדת המספרים

כיצד להתחבר לאתר המכללה


מקישים את הקוד האישי שלכם ולוחצים על Enter

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על PrintJobApps

כיצד להתחבר לאתר המכללה


מסמנים את ההדפסה שרוצים ולוחצים על Print

כיצד להתחבר לאתר המכללה


וההדפסה יוצאת

כיצד להתחבר לאתר המכללה