הנחיות בחינות ועבודות לסמסטר ב' תש"ף - מצב קורונה

תחום: מדור בחינות
לצפייה בקובץ המצורף הנחיות בחינות ועבודות לסמסטר ב' תש"ף - מצב קורונה