מדריכים לשימוש במערכות ממוחשבות

רשימת מדריכים

הנחיות לשימוש ב-Moodle

הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות לשימוש ב - Google Scholar הנחיות לשימוש ב-Moodle
תדריכים (תוכנות וטכנולוגיה מסייעת ללמידה) הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות גישה למידע אישי דרך הטלפון הסלולארי הנחיות לשימוש ב-Moodle
מדריך לאיפוס הגדרות מדריך לאיפוס הגדרות
מדריך לפתיחת כרטיס נבחן במידע אישי מדריך לפתיחת כרטיס נבחן במידע אישי
מדריך להתחברות לטרמינל מדריך להתחברות לטרמינל
הנחיות  להעלאת תמונה למידע האישי מדריך להתחברות לטרמינל
מדריך להתקנת אפליקציית מיילביט ל SMS מדריך לתקנת אפליקציית מיילביט ל SMS
מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf
הוראות שימוש במדפסות שברחבי המכללה מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf