מועדי הרכבת מערכת/רישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג

 
שנה א':
יום הכרות והכוון וימי הרישום לקורסים לסטודנטים החדשים
שם התכנית ימי הכרות והכוון ימי הרישום לקורסים
תרבות עם ישראל 6/10/21 בשעה 9:30 6/10/21 - 6/11/21
חינוך מיוחד 6/10/21 בשעה 9:30 6/10/21 - 6/11/21
מינהל מערכות חינוך 6/10/21 בשעה 9:30 6/10/21 - 6/11/21
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי 6/10/21 בשעה 9:30 6/10/21 - 6/11/21
מוסמך בהוראה M.Teach 6/10/21 בשעה 9:30 6/10/21 - 6/11/21
פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות ייקבע בהמשך ייקבע בהמשך
ייעוץ חינוכי ייקבע בהמשך ייקבע בהמשך

שנה ב':

הרכבת מערכת ל- ימי הרישום לקורסים
M.Teach 10/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-8:30 בבוקר)
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי 10/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-8:30 בבוקר)
חינוך מיוחד  10/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-8:30 בבוקר)
תרבות עם ישראל 17/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-8:30 בבוקר)
מינהל מערכות חינוך 17/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-8:30 בבוקר)
פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות 14/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-8:30 בבוקר)
ייעוץ חינוכי 14/8/2022 - 5/11/2022 (החל מ-08:30 בבוקר)

 

שימו לב

יש לשלם מקדמה שבוע לפחות לפני מועד הרישום לקורסים ולערוך גם הסדרי תשלום.

המערכת תישאר פתוחה לרישום עד תום תק' השינויים (לשבועיים) עד – 11/11/21 מעבר למועד זה לא ניתן להירשם/להחליף קורסים לסמס' א' וקורסים שנתיים.

נשמח לעמוד לשירותכם ולייעץ בשעות העבודה. דיקן בית הספר לתארים מתקדמים וראשי התכניות גם הם  עומדים לרשותכם בכל שאלה/בקשה.

 

צוות בית הספר לתארים מתקדמים:

נעמי רמות       08-8588154 naomi_ra@achva.ac.il

מיכל עמירם    08-8588063  michal_m@achva.ac.il

                                        

בברכת שנה פורייה ומוצלחת!