מועדי הרכבת מערכת/רישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט

שנה א' :

יום הכרות והכוון לסטודנטים חדשים - 17/9/18
(בסיום יום ההכוון ניתן יהיה לבנות מערכת
בכיתות המחשבים)
 

הרכבת מערכת ל -

ימי הרישום לקורסים

תרבות עם ישראל והוראתה

17/9/18 - 3/11/18

 חינוך מיוחד

17/9/18 - 3/11/18

מינהל מערכות חינוך

17/9/18 - 3/11/18

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

17/9/18 - 3/11/18

מוסמך בהוראה M.Teach

17/9/18 - 3/11/18

שנה ב'

הרכבת מערכת ל -

ימי הרישום לקורסים

תרבות עם ישראל והוראתה

8/8/18 – 3/11/18 (החל מ 8:30 בבוקר)

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

וחינוך מיוחד

8/8/18 – 3/11/18 (החל מ 8:30 בבוקר)

 

M.Teach

8/8/18 – 3/11/18 (החל מ 8:30 בבוקר)

מינהל מערכות חינוך

1/8/18 – 3/11/18 (החל מ 8:30 בבוקר)

חינוך מיוחד 8/8/18 - 3/11/18 (החל מ 8:30 בבוקר)

שימו לב

יש לשלם מקדמה שבוע לפחות לפני מועד הרישום לקורסים ולערוך גם הסדרי תשלום.

המערכת תישאר פתוחה לרישום עד תום תק' השינויים – 3/11/18 מעבר למועד זה לא ניתן להירשם/להחליף קורסים.

נשמח לעמוד לשירותכם ולייעץ בשעות העבודה. דיקנית בית הספר לתארים מתקדמים וראשי התכניות גם הם  עומדים לרשותכם בכל שאלה/בקשה.

 

 צוות בית הספר לתארים מתקדמים:

נעמי רמות       08-8588154 naomi_ra@achva.ac.il

מיכל עמירם    08-8588063  michal_m@achva.ac.il

 

                                                      

בברכת שנה פורייה ומוצלחת!