מועדי הרכבת מערכת/רישום לקורסים לשנה"ל תש"ף

שנה א' :

יום הכרות והכוון לסטודנטים חדשים - 22/9/19
(בסיום יום ההכוון ניתן יהיה לבנות מערכת
בכיתות המחשבים)
 

הרכבת מערכת ל -

ימי הרישום לקורסים

תרבות עם ישראל

22/9/19 - 9/11/19

 חינוך מיוחד

22/9/19 - 9/11/19

מינהל מערכות חינוך

22/9/19 - 9/11/19

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

22/9/19 - 9/11/19

מוסמך בהוראה M.Teach

22/9/19 - 9/11/19

פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות ייקבע בהמשך
שנה ב'

הרכבת מערכת ל -

ימי הרישום לקורסים

תרבות עם ישראל

14/8/19 – 9/11/19 (החל מ 8:30 בבוקר)

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

7/8/19 – 9/11/19 (החל מ 8:30 בבוקר)

 

 חינוך מיוחד 7/8/19 - 9/11/19 (החל מהשעה 8:30 בבוקר)

מוסמך בהוראה M.Teach

7/8/19 – 9/11/19 (החל מ 8:30 בבוקר)

מינהל מערכות חינוך

21/8/19 – 9/11/19 (החל מ 8:30 בבוקר)

שימו לב

יש לשלם מקדמה שבוע לפחות לפני מועד הרישום לקורסים ולערוך גם הסדרי תשלום.

המערכת תישאר פתוחה לרישום עד תום תק' השינויים (לשבועיים) עד – 9/11/19 מעבר למועד זה לא ניתן להירשם/להחליף קורסים.

נשמח לעמוד לשירותכם ולייעץ בשעות העבודה. דיקנית בית הספר לתארים מתקדמים וראשי התכניות גם הם  עומדים לרשותכם בכל שאלה/בקשה.

 

 צוות בית הספר לתארים מתקדמים:

נעמי רמות       08-8588154 naomi_ra@achva.ac.il

מיכל עמירם    08-8588063  michal_m@achva.ac.il

 

                                                      

בברכת שנה פורייה ומוצלחת!