מועדי הרכבת מערכת/רישום לקורסים לשנה"ל תשפ"א

 
שנה א':
יום הכרות והכוון וימי הרישום לקורסים לסטודנטים החדשים
שם התכנית ימי הכרות והכוון ימי הרישום לקורסים
תרבות עם ישראל 23/9/2020 אחה"צ 30/9/2020 - 14/11/2020
חינוך מיוחד 23/9/2020 אחה"צ 30/9/2020 - 14/11/2020
מינהל מערכות חינוך 23/9/2020 אחה"צ 30/9/2020 - 14/11/2020
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי 23/9/2020 אחה"צ 30/9/2020 - 14/11/2020
מוסמך בהוראה M.Teach 23/9/2020 אחה"צ 30/9/2020 - 14/11/2020
פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות ייקבע בהמשך ייקבע בהמשך
ייעוץ חינוכי ייקבע בהמשך ייקבע בהמשך

שנה ב':

הרכבת מערכת ל- ימי הרישום לקורסים
M.Teach 12/8/2020 - 14/11/2020 (החל מ-8:30 בבוקר)
חינוך מתמטי לבית הספר היסודי 12/8/2020 - 14/11/2020 (החל מ-8:30 בבוקר)
חינוך מיוחד  12/8/2020 - 14/11/2020 (החל מ-8:30 בבוקר)
תרבות עם ישראל 19/8/2020 - 14/11/2020 (החל מ-8:30 בבוקר)
מינהל מערכות חינוך 19/8/2020 - 14/11/2020 (החל מ-8:30 בבוקר)
פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות 18/8/2020 - 14/11/2020 (החל מ-8:30 בבוקר)

 

שימו לב

יש לשלם מקדמה שבוע לפחות לפני מועד הרישום לקורסים ולערוך גם הסדרי תשלום.

המערכת תישאר פתוחה לרישום עד תום תק' השינויים (לשבועיים) עד – 14/11/20 מעבר למועד זה לא ניתן להירשם/להחליף קורסים.

נשמח לעמוד לשירותכם ולייעץ בשעות העבודה. דיקן בית הספר לתארים מתקדמים וראשי התכניות גם הם  עומדים לרשותכם בכל שאלה/בקשה.

 

צוות בית הספר לתארים מתקדמים:

נעמי רמות       08-8588154 naomi_ra@achva.ac.il

מיכל עמירם    08-8588063  michal_m@achva.ac.il

                                        

בברכת שנה פורייה ומוצלחת!