סריקה למייל ממדפסת מרכזית- מנהלה

טוענים דף למדפסת

כיצד להתחבר לאתר המכללה


*** שמים את הדף שרוצים לסרוק
נוגעים בצג של המדפסת

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על OK

כיצד להתחבר לאתר המכללה


מקישים את הקוד האישי ולוחצים על OK

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על Scan Direct

כיצד להתחבר לאתר המכללה

הדף נטען למדפסת ונסרק למייל