צילום במדפסת המרכזית- מנהלה

כיצד להתחבר לאתר המכללה


נוגעים בצג של המדפסת

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על OK

כיצד להתחבר לאתר המכללה


מקישים את הקוד האישי ולוחצים על OK

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על Other

כיצד להתחבר לאתר המכללה


לוחצים על Copy

כיצד להתחבר לאתר המכללה


בוחרים מספר עותקים שרוצים ולוחצים על Start

כיצד להתחבר לאתר המכללה