קורס עזרה ראשונה

על פי הנחיות משרד החינוך, חלק מלימודי החובה לקבלת תעודת הוראה מבוסס על קורס לימודי מע" ר - מגישי עזרה ראשונה.
היקף הקורס הנדרש - 30 שעות בודדות הכוללות לימודים עיוניים, תרגולים מעשיים ומבחן.
הלימודים העיוניים מתקיימים כלימודים מתוקשבים. תנאי מקדמי לעשות את החלק המעשי הוא עמידה בציון 80 לפחות בחלק המתוקשב.
הקורס יפתח במכללה פעמיים בשנה:
- לפני פתיחת שנה"ל
- ביום הראשון של מועדי ב' של סמסטר ב'.
הרישום מתקיים באופן עצמאי בתקופת הרישום למערכת.
סטודנט רשאי לעשות את הקורס באופן פרטי. עליו לבדוק במינהל סטודנטים פרטים מדויקים.