תדריכים לשימוש במערכות ממוחשבות

רשימת תדריכים

תדריכים לשימוש ב-Moodle

הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות לשימוש ב - Google Scholar הנחיות לשימוש ב-Moodle
תדריכים (תוכנות וטכנולוגיה מסייעת ללמידה) הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות גישה למידע אישי דרך הטלפון הסלולארי הנחיות לשימוש ב-Moodle
תדריך לאיפוס הגדרות מדריך לאיפוס הגדרות
תדריך לפתיחת כרטיס נבחן במידע אישי מדריך לפתיחת כרטיס נבחן במידע אישי
תדריך להתחברות לטרמינל הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות להעלאת תמונה למידע האישי מדריך להתחברות לטרמינל
תדריך להתקנת אפליקציית מיילביט ל SMS מדריך לתקנת אפליקציית מיילביט ל SMS
תדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf
הוראות שימוש במדפסות שברחבי המכללה מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf