תדריכים לשימוש במערכות ממוחשבות

רשימת תדריכים

תדריכים לשימוש ב-Moodle

הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות לשימוש ב - Google Scholar הנחיות לשימוש ב-Moodle
תדריכים (תוכנות וטכנולוגיה מסייעת ללמידה) הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות גישה למידע אישי דרך הטלפון הסלולארי הנחיות לשימוש ב-Moodle
תדריך לאיפוס הגדרות מדריך לאיפוס הגדרות
תדריך לפתיחת כרטיס נבחן במידע אישי מדריך לפתיחת כרטיס נבחן במידע אישי
תדריך להתחברות לטרמינל מדריך להתחברות לטרמינל
הנחיות להעלאת תמונה למידע האישי מדריך להתחברות לטרמינל
תדריך להתקנת אפליקציית מיילביט ל SMS מדריך לתקנת אפליקציית מיילביט ל SMS
תדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf
הוראות שימוש במדפסות שברחבי המכללה מדריך להורדת תוכנה לפתיחת קבצי Pdf