מנהיגות עושה בקהילה

  • הקורס מיועד לסטודנטים -מהמכללה האקדמית באחריות אב"ג- בלבד!
  • בסמסטר ב יפתח קורס כללי, מנהיגות עושה בקהילה, בהנחיית השר והח"כ לשעבר, רן כהן, וד"ר שרון ברקן.
  • הקורס כולל חלק תיאורטי וחלק מעשי של מעורבות בקהילה ומקנה 2 נק"ז.
  • המשתתפים בקורס זכאים למילגה בסך 2000 ₪.
  • הקורס מתקיים בסמסטר ב' בימי ראשון אחה"צ והוא פתוח לרישום דרך תחנת מידע אישי או אצל הרכזות.

 

מטרת הקורס הינה לפתח בקרב הסטודנטים הבנה מעמיקה ומקיפה של תופעת המנהיגות, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה ישומית ומעשית בשטח. לצד הצגת תאוריות קלאסיות וחדשות בתחום המנהיגות ומיומנויות ליבה ינתנו כלים מעשיים להבנת תופעת המנהיגות בזירה הציבורית-חברתית בישראל.

הן הרובד התאורטי והן הישומי מהווים בסיס לגולת הכותרת של הקורס- התנסות חוויתית ומעשית של הסטודנטים בתהליכי מנהיגות חברתית קהילתית בשטח, תוך ליווי ויצירת שינוי מעשי באזור מגוריהם של הסטודנטים.