מעבר לאוניברסיטת בן גוריון

סטודנט/ית יקר/ה,

עם סיום הלימודים במכללה, אנחנו נפרדים ממך ומאחלים המשך לימודים פורה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מועד כנס מעבר אב"ג 21/06/2016 שעה 12:30  יתקיים בכיתה 225 במכללת אחוה.

הנך מתבקש/ת לקרוא את ההנחיות הבאות ולפעול על פיהן:

הסברים  

רשימת הסטודנטים המיועדים למעבר (לפי מספרי ת.ז.) 

 
מצגת מעבר אבג תשע"ז