נהלים ותקנונים אקדמיים

תקנונים כללים

ועדת משמעת סטודנטים תמונה של קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
נוהל זכויות הסטודנט -  יולדות, הריון, טיפולי פוריות תמונה של קישור
נוהל בחינות, ציונים ועבודות תמונה של קישור
עבודה ובטיחות במערכת הורדת מסמך pdf
נוהל חניית רכבים בשטח המכללה הורדת מסמך pdf
   

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור