רישום לסמסטר ב' תשע"ח באחריות אב"ג

רישום לקורסים סמסטר ב' תשע"ח
לקראת פתיחת סמסטר ב' תשע"ח מאחל לכם סגל המכללה המשך שנת לימודים מוצלחת ופוריה. הלימודים יחלו ביום א'  4/3/2018.
במכללה האקדמית אחוה הייעוץ והרישום לכל סמסטר מתבצע בנפרד לסטודנטים במסלול לימודים של אב"ג.
לכל מחלקה נקבעים "חלונות זמן", בהם ניתן להירשם לקורסים דרך האינטרנט. 
הרישום לקורסים דרך המחשב מקנה את הזכות להיבחן ולקבל ציון ומהווה אסמכתא לתשלום שכר לימוד בגין הקורס.
 
הסטודנט אחראי לרישום הקורסים והקלדתם למערכת המיחשוב.
ניתן להירשם לקורסים לאחר הסדרת תשלום המקדמה.
 
1. מידע כללי לגבי עריכת מערכת הלימודים:
מילוי החובות האקדמיים והמנהליים הם באחריות הסטודנט. עריכת הרישום והתאמת תוכנית הלימודים לדרישות המופיעות בשנתון הפקולטה והמחלקה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב הם באחריותך. שנתון הפקולטה לשנת הלימודים הראשונה הוא הקובע את מסגרת הלימודים לאורך כל תקופת הלימודים עד להשלמת התואר. יש לקרוא בקפדנות את השנתון לפני עריכת הרישום.
 
2. תאריכי הרישום:
  הרישום (חלונות זמן) לסמסטר ב' תשע"ח יתקיים בתאריכים 19-20/2/18 מהשעה 8:30.
  ניתן לבצע את הרישום בכל יום החל מהשעה 08:30 בבוקר ועד ל- 12:00 בלילה.
 
3. תקופת השינויים:
בתקופת השינויים ניתן להוסיף קורסים ו/או לבטל קורסים על פי תוכנית הלימודים והתקנון על בסיס מקום פנוי.
תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים: 28/2-11/3.
 
בהצלחה בלימודים ושנה טובה!
שנתונים

רשימת הקורסים המלאה מתפרסמת במערכת השעות

סרטון "יועץ וירטואלי" הסבר לרישום