סיור שטח של המחלקה למדעי החיים, הלימודים במחלקה למדעי החיים כוללים סיורי שטח.

סיור שטח של המחלקה למדעי החיים

הלימודים במחלקה למדעי החיים כוללים סיורי שטח. הסטודנטים של שנים ב'-ג' נהנו מסיור בוטני-זואולוגי בפארק בריטניה בהשתתפות לטאות, נחשים וציפורים, וגם בהשתתפות פעילה ומפעילה של ראש המחלקה למדעי החיים, ד"ר אבי רוזנשטראוך, והמרצים ד"ר חיים סיון, ד"ר אביב שיש וד"ר עדו צורים.

במהלך הסיור הסטודנטים קיבלו משימות שונות לחקר הסביבה, התבקשו לאסוף ולזהות צמחים ובעלי חיים ולקיים הרצאה אודות אחד המינים, מול שאר חברי הקבוצה.

הצצה לסיור שטח של המחלקה למדעי החיים

 

סיור שטח2    סיור שטח1

 

 

   
סיור שטח3    siur4

 

 

 

 

 

 siur5     siur6

|סיור5     סיור6