ספר שמואל -תשפ"ב

מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
עיון בנושאים המרכזיים של ספר שמואל תוך התעמקות בטקסט המקראי ודרכי הבנתו על רקע הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והמחקר של הספר. 
קריאה במאמרים מגוונים, ולימוד הספר מנקודת מבט פרשנית, גיאוגרפית, היסטורית ומחקרית.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 3.11.2021 עד 26.4.2022
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: א'
שנה: תשפ"ב
תאריך פתיחה: 03.11.2021
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
מוכר לגמולי השתלמות לעובדים שלא שייכים למשרד החינוך, גם למהנדסים
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: 150 ₪, רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
עיון בנושאים המרכזיים של ספר שמואל תוך התעמקות בטקסט המקראי ודרכי הבנתו על רקע הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והמחקר של הספר. 
קריאה במאמרים מגוונים, ולימוד הספר מנקודת מבט פרשנית, גיאוגרפית, היסטורית ומחקרית.