ספר שמואל -תשפ"ג

מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
עיון בנושאים המרכזיים של ספר שמואל תוך התעמקות בטקסט המקראי ודרכי הבנתו על רקע הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והמחקר של הספר. 
קריאה במאמרים מגוונים, ולימוד הספר מנקודת מבט פרשנית, גיאוגרפית, היסטורית ומחקרית.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 5.5.2023 עד 14.8.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 05.05.2023
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: 150 ₪, רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
עיון בנושאים המרכזיים של ספר שמואל תוך התעמקות בטקסט המקראי ודרכי הבנתו על רקע הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והמחקר של הספר. 
קריאה במאמרים מגוונים, ולימוד הספר מנקודת מבט פרשנית, גיאוגרפית, היסטורית ומחקרית.