עבודות שיפוץ והקמה של חדרי שמע בבניין 2 וחדרי דיבור בבניין 8

מספר מכרז: 1/2020
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ו', 26.06.2020
מועד הגשה אחרון: יום ה', 23.07.2020 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

היום ה - 08/07/2020 הועלה פרוטוקול סיור קבלנים. 

 

היום ה - 28/06/2020 הועלו מסמכי המכרז והחוזה. 

  1.  
  2. סיור קבלנים

סיור קבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום, ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום שני, ה - 06/07/2020 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז.להלן קישור להורדת תוכניות ומפרטים טכניים

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed