עדה כרמי-מלמד אדריכלים בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: אליעזר קפלן 17, תל אביב יפו. מיקוד: 6473418

שירותי אדריכלות

קורות המשרד

עבודות נבחרות