עשית מילואים - חסכת לימודים

תאריך הפרסום: 
יום ו', 15.08.2014
שם המדיה: 
ידיעות הדרום
שם הכתב: 
אלי ג'אן

במכללה האקדמית אחווה באים לקראת הסטודנטים ששירתו במילואים במהלך ימי המבצע הצבאי.

מי יקבל נקודות זכות על קורס מבלי ללמוד אותו ומי יהיה זכאי.
לבחור לעצמו ציון עובר בשלושה קורסים? תלוי בפז״מ.