פטור ממכרז

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות התקשרות תקופת התקשרות תאריך פרסום
פטור ממכרז תפעול פטור ממכרז - תשומות השכלה גבוהה 06.09.2020
1/2015 ספרייה תוכנה לניהול ספריה 08.03.2015