פטור ממכרז

מספר סידורי יחידה מפרסמת שם ספק מהות התקשרות תקופת התקשרות תאריך פרסום
1/2015 ספרייה תוכנה לניהול ספריה 08.03.2015