פטור ממכרז - תשומות השכלה גבוהה

מספר מכרז: פטור ממכרז
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום א', 06.09.2020

שם ספק:
תשומות השכלה גבוהה ספטמבר 2020
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
מועד קבלת החלטה: 03/09/2020
שם ספק: מדטון בע"מ
פירוט הרכישה: רכישת מכשיר ABR כולל מערכת VEMP
סה"כ כולל מע"מ: 128,735.9 ש"ח כולל מע"מ
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00