פיתוח מקצועי לקב"סים ותיקים - תשפ"ג

מרצה: גב' אורנה קורנבוים מנחה ארצית האגף לילדים ונוער בסיכון ומרצים נוספים

תיאור הקורס: במסגרת הכשרה זו של 60 שעות של למידה תיאורטית וחווייתית נתמקד בשלושה היבטים:
 
א. פיתוח אישי ומקצועי – פיתוח עולמו הפנימי של הקב"ס , פיתוח סמכות פנימית ונוכחות אישית כדי להפעיל תהליכי יישוג והשפעה על תלמידים והוריהם ועל צוותים חינוכיים.
 
ב. פיתוח יכולות ומיומנויות בין אישיות לעבודה עם הורים – יצירת קשרים משמעותיים ודיאלוגים עם הורים , זיהוי העמדה האישית והפנימית ויכולת התמודדות עם מפגשים קונפליקטואלים , זיהוי הפוזיציה החברתית , הסמכות הפנימית והאקטיביות למול מצבים אלה.
 
ג. פדגוגיה טיפולית – מטרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון היא לתת מענים מותאמים לאוכלוסיות קצה. תפיסת הפדגוגיה הטיפולית כוללת הובלת התלמידים ללמידה עצמאית וצמצום פערים לימודיים וברמה הטיפולית דורשת יכולת ליצירת קשרים משמעותיים עם אוכלוסיות קצה ומתן מענה רגשי לצרכים איתם מתמודדים תלמידים אלה.
 
קהל יעד:

קבס"ים ותיקים

תנאי קבלה:

בוגרי ההשתלמות לקב"סים מתחילים

חובות בקורס:

הגשת עבודה ונוכחות מלאה

מועד הקורס:
יום ד', בין השעות: 13:30-09:00
הקורס מתחיל בתאריך 3.11.21 ומסתיים בתאריך 6.4.22
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ב
תאריך פתיחה: 03.11.2021
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מספר מפגשים: 12 מפגשים דו שבועיים
סכום לחיוב / מקדמה: ₪130.00
תעודה: תונפק תעודה לאחר סיום חובות
איש קשר: עינת הרוש
טלפון לפרטים: 08-8588068
דוא"ל : einat_h@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪130.00
₪0.00

תיאור הקורס: במסגרת הכשרה זו של 60 שעות של למידה תיאורטית וחווייתית נתמקד בשלושה היבטים:
 
א. פיתוח אישי ומקצועי – פיתוח עולמו הפנימי של הקב"ס , פיתוח סמכות פנימית ונוכחות אישית כדי להפעיל תהליכי יישוג והשפעה על תלמידים והוריהם ועל צוותים חינוכיים.
 
ב. פיתוח יכולות ומיומנויות בין אישיות לעבודה עם הורים – יצירת קשרים משמעותיים ודיאלוגים עם הורים , זיהוי העמדה האישית והפנימית ויכולת התמודדות עם מפגשים קונפליקטואלים , זיהוי הפוזיציה החברתית , הסמכות הפנימית והאקטיביות למול מצבים אלה.
 
ג. פדגוגיה טיפולית – מטרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון היא לתת מענים מותאמים לאוכלוסיות קצה. תפיסת הפדגוגיה הטיפולית כוללת הובלת התלמידים ללמידה עצמאית וצמצום פערים לימודיים וברמה הטיפולית דורשת יכולת ליצירת קשרים משמעותיים עם אוכלוסיות קצה ומתן מענה רגשי לצרכים איתם מתמודדים תלמידים אלה.