פיתוח מקצועי לקציני ביקור סדיר מודולה ב - תשפ"ד

מרצה: גב' תמר סיטרון

תיאור הקורס: במסגרת הכשרה זו של 60 שעות של למידה תיאורטית וחווייתית נתמקד בשלושה היבטים:
 
א. פיתוח אישי ומקצועי – פיתוח עולמו הפנימי של הקב"ס , פיתוח סמכות פנימית ונוכחות אישית כדי להפעיל תהליכי יישוג והשפעה על תלמידים והוריהם ועל צוותים חינוכיים.
 
ב. פיתוח יכולות ומיומנויות בין אישיות לעבודה עם הורים – יצירת קשרים משמעותיים ודיאלוגים עם הורים , זיהוי העמדה האישית והפנימית ויכולת התמודדות עם מפגשים קונפליקטואלים , זיהוי הפוזיציה החברתית , הסמכות הפנימית והאקטיביות למול מצבים אלה.
 
ג. פדגוגיה טיפולית – מטרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון היא לתת מענים מותאמים לאוכלוסיות קצה. תפיסת הפדגוגיה הטיפולית כוללת הובלת התלמידים ללמידה עצמאית וצמצום פערים לימודיים וברמה הטיפולית דורשת יכולת ליצירת קשרים משמעותיים עם אוכלוסיות קצה ומתן מענה רגשי לצרכים איתם מתמודדים תלמידים אלה.
 
קהל יעד:
מסיימי הכשרת קב"סים תשפ"ג 
 
תנאי קבלה:

בוגרי ההשתלמות לקב"סים מתחילים

חובות בקורס:

הגשת עבודה ונוכחות מלאה

מועד הקורס:
ימי ד', בין השעות: 14:00-09:00
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ד
תאריך פתיחה: 29.11.2023
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מספר מפגשים: 12 מפגשים דו שבועיים
סכום לחיוב / מקדמה: ₪130.00
תעודה: תונפק תעודה לאחר סיום חובות
איש קשר: עדי קורן
טלפון לפרטים: 08-8588045
דוא"ל : adi_ko@achva.ac.il
מחיר: ₪130.00

תיאור הקורס: במסגרת הכשרה זו של 60 שעות של למידה תיאורטית וחווייתית נתמקד בשלושה היבטים:
 
א. פיתוח אישי ומקצועי – פיתוח עולמו הפנימי של הקב"ס , פיתוח סמכות פנימית ונוכחות אישית כדי להפעיל תהליכי יישוג והשפעה על תלמידים והוריהם ועל צוותים חינוכיים.
 
ב. פיתוח יכולות ומיומנויות בין אישיות לעבודה עם הורים – יצירת קשרים משמעותיים ודיאלוגים עם הורים , זיהוי העמדה האישית והפנימית ויכולת התמודדות עם מפגשים קונפליקטואלים , זיהוי הפוזיציה החברתית , הסמכות הפנימית והאקטיביות למול מצבים אלה.
 
ג. פדגוגיה טיפולית – מטרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון היא לתת מענים מותאמים לאוכלוסיות קצה. תפיסת הפדגוגיה הטיפולית כוללת הובלת התלמידים ללמידה עצמאית וצמצום פערים לימודיים וברמה הטיפולית דורשת יכולת ליצירת קשרים משמעותיים עם אוכלוסיות קצה ומתן מענה רגשי לצרכים איתם מתמודדים תלמידים אלה.