פיתוח מקצועי לקציני ביקור סדיר מתחילים - תשפ"א

מרצה: אורנה קורנבוים, אריאלה זאבי

תיאור הקורס: הקורס יעסוק במגוון נושאים כגון: תפקיד הקב"ס, חוק ומשפט, זהות מקצועית הפרט והחברה ועוד.

מטרת הקורס:

לשלב ידע ומיומנויות כדי ליצור איזון בין תהליכי ההתפתחות האישיים לבין תהליכי ההתפתחות המקצועית.

קהל יעד:

קציני ביקור סדיר מתחילים.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה ועבודה מסכמת.

מועד הקורס:
יום ד', בין השעות: 14:00-09:00
הקורס מתחיל בתאריך 23.12.20 ומסתיים בתאריך 9.6.21
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 23.12.2020
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 4 ש"ש
היקף שעות: 120
מספר מפגשים: 20
מחיר הקורס: 260
סכום לחיוב / מקדמה: ₪260.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לתעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה.
איש קשר: עינת הרוש
טלפון לפרטים: 08-8588068
דוא"ל : einat_h@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪260.00
₪0.00

תיאור הקורס: הקורס יעסוק במגוון נושאים כגון: תפקיד הקב"ס, חוק ומשפט, זהות מקצועית הפרט והחברה ועוד.