פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי רט"ן

מספר מכרז: 1/2015
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ד', 14.01.2015
תאריך אחרון להגשת הצעה: יום ה', 05.02.2015 12:00


במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed