פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP

יחידה מפרסמת מהות התקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה
מערכות מידע פניה לקבלת הצעת מחיר לתחזוקה ופיתוח של ניהול זהויות 04.07.2013
Page 2 of 2