פסיכולוגיה התפתחותית - תשפ"ג

מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
הקורס מתאר תקופות וציוני דרך חשובים בהתפתחות האדם מראשית החיים עד בגרות, תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הפרט המתפתח לסביבתו, ועל המיומנויות והכישורים החיוניים להתפתחות נורמלית. הקורס דן בסוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית בהקשר הסביבתי והחברתי שבו מתרחשת ההתפתחות. הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות המסבירות תהליכים התפתחותיים, את הביקורות עליהן ואת היישומים שלהן.
בקורס מתוארים תהליכי ההתפתחות מינקות אל גיל ההתבגרות, דרך היבטי ההתפתחות השונים: גופניים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. בין הסוגיות שנידונות בקורס - משקלם של גורמים תורשתיים וסביבתיים בהתפתחות, בשילה ולמידה. דגש מיוחד ניתן בקורס להבנת הקשר בין הרעיונות התיאורטיים של התיאוריות הפסיכולוגיות ליישומם בשדה החינוך וההוראה, במסגרת בית הספר.
מנושאי הקורס:
מהי התפתחות?
מהי פסיכולוגיה התפתחותית ומהן מטרותיה?
תיאוריות מרכזיות לתיאור תהליכים התפתחותיים (בדגש על תקופת הינקות והילדות)
ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך: התיאוריה הפסיכו-חברתית - אריקסון, תיאורית ההתקשרות - בולבי.
התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך: פיאז'ה, תיאורית עיבוד המידע, ויגוצקי
התפתחות האישיות - התפתחות העצמי והתפתחות זהות אישית
סוגיות נוספות: מזג, ויסות רגשי כשירות חברתית, המעגל המשפחתי והמעגל החברתי.
מטרת הקורס:
להקנות ידע והבנה של תהליכי התפתחות מראשית החיים עד לבגרות, בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי
לדעת מהם מאפייני ההתפתחות בגיל הרך.
להבין את מנגנוני ההתפתחות, תוך אבחנה בין הגישות התיאורטיות.
להבין כיצד מפתח הילד תקשורת חברתית.
לעמוד על השפעות חברתיות ומשפחתיות בתהליך ההתפתחות.
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן.
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 7.11.2022 עד 17.4.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 07.11.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: 150 ש"ח. רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
הקורס מתאר תקופות וציוני דרך חשובים בהתפתחות האדם מראשית החיים עד בגרות, תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הפרט המתפתח לסביבתו, ועל המיומנויות והכישורים החיוניים להתפתחות נורמלית. הקורס דן בסוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית בהקשר הסביבתי והחברתי שבו מתרחשת ההתפתחות. הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות המסבירות תהליכים התפתחותיים, את הביקורות עליהן ואת היישומים שלהן.
בקורס מתוארים תהליכי ההתפתחות מינקות אל גיל ההתבגרות, דרך היבטי ההתפתחות השונים: גופניים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. בין הסוגיות שנידונות בקורס - משקלם של גורמים תורשתיים וסביבתיים בהתפתחות, בשילה ולמידה. דגש מיוחד ניתן בקורס להבנת הקשר בין הרעיונות התיאורטיים של התיאוריות הפסיכולוגיות ליישומם בשדה החינוך וההוראה, במסגרת בית הספר.
מנושאי הקורס:
מהי התפתחות?
מהי פסיכולוגיה התפתחותית ומהן מטרותיה?
תיאוריות מרכזיות לתיאור תהליכים התפתחותיים (בדגש על תקופת הינקות והילדות)
ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך: התיאוריה הפסיכו-חברתית - אריקסון, תיאורית ההתקשרות - בולבי.
התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך: פיאז'ה, תיאורית עיבוד המידע, ויגוצקי
התפתחות האישיות - התפתחות העצמי והתפתחות זהות אישית
סוגיות נוספות: מזג, ויסות רגשי כשירות חברתית, המעגל המשפחתי והמעגל החברתי.