פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית - תשפ"ג

מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
הכרת עקרונותיה של החשיבה החיובית: במה היא תורמת להתפתחות האישיות ולחיזוקה. דרכים לרכישת מיומנויות קוגניטיביות, התנהגותיות, רגשיות וחברתיות, על פי עקרונות הפסיכולוגיה החיובית. כיצד להתמודד עם לחץ, עם דימוי עצמי ירוד. כיצד לבנות עוצמה וחוסן נפשי.
נושאי הקורס:
מהי פסיכולוגיה חיובית?
מיטביות ורווחה נפשית,
בריאות נפשית ובריאות גופנית,
גישה חיובית ממוקדת עתיד,
חשיבה חיובית הלכה למעשה,
דימוי עצמי וערך עצמי,
השפעת הדימוי העצמי על התפקוד,
סגולות הביטחון העצמי,
העצמה אישית ותהליך החיברות,
גישות לפיתוח כשירות חברתית,
תקשורת חיובית בבית הספר,
שליטה עצמית וניהול רגשי,
מיקוד שליטה וויסות עצמי,
אקלים כיתה מיטבי,
סטנדרטים לתרבות ואקלים בית-ספרי.
 
מטרת הקורס:
ללמוד דרכים וכלים להקניית כישורים ומיומנויות קוגניטיביות, התנהגויות, רגשיות וחברתיות.
לפתח את המשאב האישי להתמודדות עם לחץ, להעצמה ולחוסנה נפשית.
 
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בסיסית בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 5.5.2023 עד 14.8.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 05.05.2023
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150 ש"ח. רישום דרך האתר פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
הכרת עקרונותיה של החשיבה החיובית: במה היא תורמת להתפתחות האישיות ולחיזוקה. דרכים לרכישת מיומנויות קוגניטיביות, התנהגותיות, רגשיות וחברתיות, על פי עקרונות הפסיכולוגיה החיובית. כיצד להתמודד עם לחץ, עם דימוי עצמי ירוד. כיצד לבנות עוצמה וחוסן נפשי.
נושאי הקורס:
מהי פסיכולוגיה חיובית?
מיטביות ורווחה נפשית,
בריאות נפשית ובריאות גופנית,
גישה חיובית ממוקדת עתיד,
חשיבה חיובית הלכה למעשה,
דימוי עצמי וערך עצמי,
השפעת הדימוי העצמי על התפקוד,
סגולות הביטחון העצמי,
העצמה אישית ותהליך החיברות,
גישות לפיתוח כשירות חברתית,
תקשורת חיובית בבית הספר,
שליטה עצמית וניהול רגשי,
מיקוד שליטה וויסות עצמי,
אקלים כיתה מיטבי,
סטנדרטים לתרבות ואקלים בית-ספרי.