פסיכופיזיולוגיה - תשפ"ג

מרצה: ראוכברגר גיטה M.A.

הקורס מתאר את היסודות הפיזיולוגיים של התנהגות בני אדם. ייסקרו בו מגוון נושאים, החל ממנגנונים תאיים וכלה בהפרעות מוח בבני אדם. תחילה ייסקרו נושאי יסוד כגון: מבנה ותפקוד נוירונים, הולכה עצבית ושיטות בחקר המוח. בהמשך, נתמקד במערכות המוחיות המתווכות נטייה להתנהגות כמו: תחושה ותפיסה, הורמונים, למידה וזיכרון, שפה וקשב. עוד נסקור את הפעילות המוחית המתווכת פעילות פיזיולוגית סדירה ומצבי עוררות שונים. לבסוף, נדון בהפרעות בפעילות המוחית וביטוין ההתנהגותי.

מטרת הקורס:
הכרת היסודות העצביים והביו-כימיים להתנהגות בני אדם. 
הכרת מבנה המוח ודרך פעולתו.  
הקניית ידע על השפעתם של חומרים שונים על הפעילות המוחית ועל ההתנהגות.
הבנת הבסיס הביולוגי להתנהגות תקינה ולהפרעות התנהגותיות שונות.
 
קהל יעד:

כל המעוניין

תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה ב Microsoft Word 
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:
השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס, 
הגשת מטלות. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.
 
מועד הקורס:
בין התאריכים: 7.11.2022 עד 17.4.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 07.11.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪790.00
₪0.00

הקורס מתאר את היסודות הפיזיולוגיים של התנהגות בני אדם. ייסקרו בו מגוון נושאים, החל ממנגנונים תאיים וכלה בהפרעות מוח בבני אדם. תחילה ייסקרו נושאי יסוד כגון: מבנה ותפקוד נוירונים, הולכה עצבית ושיטות בחקר המוח. בהמשך, נתמקד במערכות המוחיות המתווכות נטייה להתנהגות כמו: תחושה ותפיסה, הורמונים, למידה וזיכרון, שפה וקשב. עוד נסקור את הפעילות המוחית המתווכת פעילות פיזיולוגית סדירה ומצבי עוררות שונים. לבסוף, נדון בהפרעות בפעילות המוחית וביטוין ההתנהגותי.