פרויקט ליווי בקליטה למורים עולים, מהו ומה תרומתו

מחבר/ים: 
אורלי מיכאל
עמודים: 
33-39

פרויקט ליווי בקליטה למורים עולים, מהו ומה תרומתו

אורלי מיכאל

מבוא

העלייה ההמונית מברית-המועצות לשעבר לישראל, שהחלה בשנת 1990, הביאה לארץ מורים עולים. צרכיה של מערכת החינוך ושאיפת העולים להיקלט במקצוע ההוראה בארץ הובילו להכנת תוכנית הסבה מיוחדת למורים עולים, במגמה להכשירם לעבודה במערכת החינוך בישראל. מורים אלה עברו בארץ קורסי התאמה/הסבה קצרים (החל מחצי שנה ועד לשנתיים, בהתאם למוסד המכשיר ולמהות ההסבה) במוסדות שונים (אוניברסיטאות, מכללות אזוריות, ומכללות להכשרת מורים) ונקלטו בעבודה בישראל (מאי גבע).

בשנת 1991 הגיע מספר המורים העולים שעברו קורסי התאמה לכ1,200- מורים שהם כ10%- מכלל אוכלוסיית העולים. כאשר מורים אלה נקלטו בעבודה, הם נתקלו בקשיים המאפיינים מורים מתחילים בכלל ובקשיים מיוחדים המאפיינים עולים בפרט .

בד בבד עם התבססותו של פרויקט הליווי למורים מתחילים ישראלים (במודלים השונים שלו), וההכרה בתרומתו להסתגלות המורה המתחיל לעבודה ולמניעת נשירה בשנים הראשונות לעבודה, החל לפעול פרויקט ניסיוני של ליווי בקליטה למורים עולים. מורים אלה נזקקו לסיוע הן בהשתלבותם בעבודת ההוראה במערכת החינוך והן בהשתלבותם בחברה הישראלית. כמו כן נוצר צורך של המערכת לקבל משוב מהשטח על אופן קליטתם של מורים עולים שעברו קורסי התאמה, על מנת ליישם את המסקנות בעתיד ולשפר את תהליך הכשרתם .

אני רואה חשיבות רבה בהעלאת מודעותו של ציבור המורים הוותיקים לפרויקט הליווי בקליטה למורים עולים וזאת בשל האפיונים המיוחדים של אוכלוסייה זו והתרומה החשובה שכל אחד מאיתנו יכול לתרום לקליטתם המקצועית והחברתית בארצנו .

בשנת תשנ״ב החל פרויקט הליווי בקליטה למורים עולים, שסיימו את קורסי ההסבה ונקלטו בעבודה במערכת החינוך. בשנה זו השתתפו בפרויקט שמונה המכללות (אורות ישראל, אורנים, אחוה, בית-ברל, לוינסקי, סמינר הקיבוצים, תלפיות). בפרויקט הודרכו 128 מורים עולים. בשנת תשנ״ג השתתפו בפרויקט אותן מכללות והודרכו 147 מורים עולים.

בשל ייחודה של אוכלוסיית המורים העולים, נקבעה מתכונת עבודה ייחודית לפרויקט הליווי למורים עולים, וזאת על-פי הנחיות מנהל הגף להכשרת עובדי הוראה, ד״ר דורון מור (ד' מור, ליווי בקליטה הפרויקט והתפתחותו). "במחצית השנה הראשונה (סמסטר א' במכללה) יבוצעו הליווי והסיוע על-ידי מדריך פדגוגי המכיר ומוכר על-ידי המורים העולים מקורס ההתאמה. במקביל יחפש המדריך הפדגוגי מורה-עמית לכל מורה עולה (רצוי מאותו בית-ספר ומקצוע הוראה). ויכשיר את המורים-העמיתים לתפקידם על-ידי השתלמות במכללת-האם. במחצית השנה השנייה (סמסטר ב') יבוצעו הליווי והסיוע על-ידי המורים העמיתים כאשר עיקר תפקידיו של המדריך הפדגוגי יהיה הפקת לקחים וסיכום הניסיון שהצטבר, העברתם ל״רוחב", (למורים עמיתים בבתי-ספר אחרים) ויישומם בקורסי ההתאמה החדשים במכללה עצמה.

פרויקט הליווי בקליטה למורים עולים הוא חדש, הן במדינת ישראל כארץ קולטת עלייה, והן בעולם הרחב, בו לא קיימת תופעה של הגירת אוכלוסין בקנה מידה שכזה וקליטתו בהוראה.