פרס דיקן לסטודנטים המסייעים לחבריהם לספסל הלימודים

היחידה למעורבות חברתית במכללה האקדמית אחוה רואה בסטודנטים את דור העתיד אשר  בכוחו להשפיע על המציאות הישראלית.
מתוך תפישה זו, מבקשת היחידה לעבות את החוויה הערכית והחברתית בקרב אוכלוסיית הסטודנטים הלומדת במכללה, תוך שהיא מהווה גוף מתווך בין עמותות חברתיות שונות ובין הסטודנטים. הידוק הקשר בין אוכלוסיית הסטודנטים לבין ארגונים ועמותות חברתיות המשקפים את הלך הרוח החברתי בישראל, עשוי לתרום לגיבושה של תפישת עולם חברתית בקרב הסטודנטים, הנובעת מתוך היכרות עם השדה החברתי ומתוך מעורבות פעילה בו.
אנחנו מאמינים, כי לכל סטודנט יש את הכוח והיכולת לתרום ולהשפיע על הסביבה החברתית הן במסגרת תחומי המכללה והן מחוצה לה.
בשנת הלימודים תשע"ו היחידה למעורבות חברתית בחרה להוסיף דגש מיוחד לעידוד המודעות החברתית של סטודנטים הלומדים במכללה כלפי סטודנטים אחרים, מודעות המתבטאת במתן סיוע לימודי מתוך רצון להיטיב ולתרום וכן לחשוף את העשייה החיובית הנרקמת במכללה גם בערוצים הלא פורמליים.

 

 

חלוקת פרסים לסטודנטים המסייעים - מעורבות חברתית