ציורי ילדים

שם מחבר: 
רמי רחמים
ציורי ילדים

מדוע מציירים ילדים כפי שהם מציירים? שאלה זו נשאלת פעמים רבות על ידי הורים, גננות, מורים ואנשי מקצוע שונים. ציורי הילדים ניחנים בקסם ובחדשנות ולעיתים מעוררים הנאה והתפעלות, אך הם משקפים גם את עולמו הפנימי של הילד על חוויותיו, מחשבותיו ורגשותיו ואת יחסו לעולם הסובב אותו. ספר זה הוא מעין מסע אחר התובנות העולות מציורי הילדים. הוא מעלה נקודות מבט חדשות ומציג שיטות חדשות להבנתם. שיטות אלה ונקודות מבט אלה, אם ניטיב להבינן, יפתחו לפנינו צוהר לעולמו הפנימי של הילד ויסייעו לנו להבין את התפתחותם של ילדים בפרט ואת התפתחות האדם בכלל. הן אף יספקו למחנכים ולכל אלה העובדים עם ילדים דרכים לפתרון קשיים ובעיות של ילדים ויספקו למטפלים דרכים להרחיב את העבודה הטיפולית ולהעצימה באמצעות שילוב הציור בעבודה זו. הספר כתוב בשפה ברורה ומלווה בציורי ילדים ובפענוחם. הוא משמש מדריך בפענוח סמלי הציור שיש בהם כדי לאפשר הצצה אל הסמוי ואל הגלוי, בעיקר אל הסמוי בעולמו של הילד.