קבלת החלטות בחינוך ובהוראה (רציונאליות) - תשפ"ג

מרצה: ד"ר משה רז
נושאים מרכזיים:
אפקט הגורילה – הדברים הנעלמים מעיני המורה.
כשלים בחשיבה הרציונאלית
מדוע תלמידינו אינם רציונאליים באופן מוחלט ולמה עונשים אינם יעילים?
מדוע אנשים ישרים נוטים לרמות ומתי זה קורה להם?
שימוש באינטואיציה ככלי להתמודדות עם תלמידים בעלי קשיים.
 
מטרת הקורס:

הכרות עם תיאוריות שונות הנוגעות בחשיבה האנושית, כוחה של האינטליגנציה הרגשית והאינטואיציה ככלי הוראה.

תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בMicrosoft Word 
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 5.5.2023 עד 14.8.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 05.05.2023
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
מחיר: ₪790.00
₪0.00
נושאים מרכזיים:
אפקט הגורילה – הדברים הנעלמים מעיני המורה.
כשלים בחשיבה הרציונאלית
מדוע תלמידינו אינם רציונאליים באופן מוחלט ולמה עונשים אינם יעילים?
מדוע אנשים ישרים נוטים לרמות ומתי זה קורה להם?
שימוש באינטואיציה ככלי להתמודדות עם תלמידים בעלי קשיים.