קוים לדמותה של החברה היהודית בא"י

שם המרצה: ד"ר מנחם בן שלוםמנחם בן שלום

מרבן יוחנן בן זכאי ועד למרד בר כוכבא,   סוגיות נבחרות בתקופת המשנה.  

עם כישלון המרד הגדול וחורבן הבית, ספגה החברה היהודית בארץ ישראל מכה ניצחת. זרמים, כתות, מוסדות הנהגה ומבני שלטון וחברה שהתקיימו בחברה היהודית טרם החורבן חדלו להתקיים. ההנהגה הפרושית המתונה מבית הלל בראשות רבן יוחנן בן זכאי מילאה את החלל הריק והחלה בשיקום האומה. האם היתה זו תנועת המשך למפעלי הזרם הפרושי שבפני הבית או שמא לפנינו מהלך היסטורי חדש, נועז ובעל חזון שפתח עידן חדש בעולמו של העם היהודי, עולם הנשען על חכמים מנהיגים הנטמנים בחיקו של בית המדרש האליטרי, משם הם מנהיגים עם יהודי חדש, המסוגל לחיות ללא בית המקדש וללא ריבונות לאומית?

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.