קול קורא להגשת כתבי יד סדרת ספרי עיון חדשה

קול קורא להגשת כתבי יד סדרת ספרי עיון חדשה בפרדס הוצאה לאור הגות ומחקר בחינוך בישראל
מועדי הגשה
לפרטים נוספים ולמשלוח הצעות לכתבי יד ניתן לפנות בדואל אל: sarai@pardes.co.il
הנחיות להגשת הצעות בקישור: http://www.pardes.co.il/


קבצים מצורפים