קורס התאמה לעו"ה ממקצועות הבריאות במערכת החינוך

קורס שמקנה הגשת בקשה לרישיון קבוע לעבודה כמטפל במערכת החינוך. רישיון זה מאפשר למטפל להיות עובד הוראה מן המניין במערכת החינוך

מטרת הקורס:

להקנות למטפלים ממקצועות הבריאות ומתחום הטיפול באמצעות אמנויות ידע על ייחודיות עבודתם במערכת החינוך ודרכי העבודה בה. זאת, על מנת ליצור חיבור בין השפה הטיפולית לשפה החינוכית ועל מנת ליצור שפה משותפת והתאמה מירבית בין עבודת המטפלים לעבודת צוותי ההוראה במסגרת החינוכית.

קהל יעד:
עו"ה ממקצועות הבריאות שנכללו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות , תשס"ח – 2008
עו"ה מהפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזייותרפיה, ועו"ה שהינם מטפלים באמצעות אמנויות  שעדין לא עבר חקיקה.
 
חובות בקורס:
חובות הקורס עפ"י משרד החינוך
מבחן סיכום הקורס
שלוש עבודות שיוגשו במהלך התוכנית, מתוך הנושאים הנלמדים בקורס.
חובת השתתפות ב-80% מהשיעורים
 
מועד הקורס:

יום ד', בין השעות: 19:15-14:30

סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 28.10.2020
היקף הקורס: שנתי
היקף שעות: 150
מספר מפגשים: 30
מחיר הקורס: 0.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪325.00
תעודה: המכללה תנפיק אישור סיום קורס למסיימים. אישור עם ציון 75 ומעלה ביחד עם הערכת המנהל ומפקח, יאפשרו למטפל לפנות לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה לבקשת רישיון קבוע לעבודה במערכת החינוך
איש קשר: עינת הרוש
טלפון לפרטים: 08-8588068
דוא"ל : Einat_h@achva.ac.il
דמי רישום: 325
מחיר: ₪325.00
₪0.00

קורס שמקנה הגשת בקשה לרישיון קבוע לעבודה כמטפל במערכת החינוך. רישיון זה מאפשר למטפל להיות עובד הוראה מן המניין במערכת החינוך