קורס להכשרת מנהלי בתי ספר - תשפ"ג

מרצה: ראש התכנית - ד"ר רעות גורדון ומרצים נוספים

תכנית הכשרה המיועדת להכשיר עובד הוראה המייעד את עצמו למלא תפקיד של מנהל בית ספר.

מטרת הקורס:

פרחי הניהול יוכשרו מעשית ועיונית לתפקידם כמנהלי בתי ספר, המחוייבים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

קהל יעד:

עובדי הוראה מבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, אשר עברו את המיון של מכון 'אבני ראשה'.

חובות בקורס:
חובת נוכחות סדירה באופן רציף במהלך כל התכנית. לא תותר היעדרות העולה על 15% מכ"א ממרכיבי התכנית ובמצטבר. 
הגשת מטלות מסכמות בכל אחד מהנושאים הנלמדים.
 
מועד הקורס:
יום הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ג
ימי ג' בין השעות: 17:30-08:30
בחופשת הקיץ 14.7.22 עד 4.8.22, ימים א'-ה' 08:30 עד 17:30, לא ניתן להיעדר מלימודי הקיץ
31-30.8.21 בין השעות 08:30 עד 17:30, למידה א סנכרונית
ימים בודדים בחופשת החנוכה ובחופשת הפסח
פתיחת התוכנית: ספטמבר 2022 (בכפוף להנחיות מכון 'אבני ראשה')
 
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ג
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 16
היקף שעות: 498
מחיר הקורס: 4000 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪1,000.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודי חובה
מוכר לגמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: מסיימי התכנית שעמדו בכל החובות בהצלחה יקבלו תעודת בוגר התכנית להכשרת מנהלי בתי ספר מטעם מכון 'אבני ראשה'
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים: 08-8588132
דוא"ל : Keren_b@achva.ac.il
דמי רישום: 250 ₪
מחיר: ₪1,000.00
₪0.00

תכנית הכשרה המיועדת להכשיר עובד הוראה המייעד את עצמו למלא תפקיד של מנהל בית ספר.