קורס מיוחד: "השמש לא עמד דום" - משואה לתקומה

מטרת הקורס: לחשוף את משתתפיו לסיפורה הייחודי של יהדות אירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
במפגשים, תוך שימוש בידע אקדמי רב המתבסס על מקורות מחקר ייחודיים וביקור באתרים הנלמדים במהלך מסע משותף לפולין, נחשוף את המשתתפים לעבודתו של מכון להנחלת זכרון השואה ולתפקידנו כאנשי הוראה בהנחלת זכרון זה.
כל זאת ועוד, באמצעות סרטים דוקומנטריים, סיורים לימודיים, מפגש עם הצוות החינוכי של המוזיאון, מפגש עם שורדי שואה, שיח ודילמות בנושאים המרכזיים בקבוצות למידה קטנות.