קרן שכ"ל

שכר הלימוד כבד עליך?

קרן שכ"ל והמכללה האקדמית אחוה מכריזות על מהפכת הסדרי המימון. הסדרי פריסת שכר לימוד בתנאים ייחודיים (בשנה א' ללא ריבית).

עד 10,000 ש"ח, עד 48 החזרים, ללא ריבית וללא הצמדה, לשכר הלימוד.

עד 20,000 ש"ח, עד 60 החזרים, בתנאים אטרקטיביים וללא הצמדה, לשכר הלימוד והמחיה.