ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ

קטגוריית עיסוק: מערכות מידע
תחומי עיסוק: תוכנות
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: הגן הטכנולוגי, מלחה, ת.ד. 48170, ירושלים. מיקוד: 91481
טלפון: 072-2600001