רב תרבותיות בחינוך

מטרות הקורס:

באמצעות הידע שיירכש ייפתחו המשתתפים/ות מודעות רב-תרבותית וייבחנו דרכים אפשריות ליישום מודלים רב-תרבותיים במערכת החינוך בישראל.


תיאור הקורס:

השייכות התרבותית (הלאומית, אתנית, מגדרית, דתית ועוד) בעלת השפעה עצומה על דימוי הציבורי שמוענק לאדם. הראיה הסטריאוטיפית המאפיינת את יחסם של רוב האנשים כלפי האחר/ת משפיעה לא רק על היחס לגביו הוא/היא זוכה במערכת החינוך, מערכת המשפט, התקשורת, הספרות ושאר המערכות במסגרתן הוא/היא פעיל/ה, אלא גם על הדימוי העצמי שהוא/היא מפתח/ת.

  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.