מחקר ופיתוח


המכללה האקדמית אחוה - רשות למחקר ופיתוח

בשנה"ל תשע"ג הוקמה במכללה רשות המחקר. רשות המחקר משרתת את שלושת בתי הספר: בית הספר לחינוך, בית הספר למדעים ובית הספר לתארים מתקדמים.

רשות המחקר במכללה האקדמית אחוה הוקמה במטרה לקדם את תרבות המחקר במכללה תוך שמירה על רמה אקדמית גבוהה. המחקר נתפס כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של סגל המכללה. רשות המחקר שמה דגש על העלאת  הרמה הלימודית וחיזוק תהליכי הוראה והכשרה במכללה.

 

ראש רשות המחקר: ד"ר אירנה ולדימרסקי

ועדת  רשות המחקר

רשות המחקר פועלת באמצעות ועדת המחקר, המורכבת מרקטור המכללה ונציגי בתי הספר (בית ספר לחינוך, בית ספר למדעים ובית ספר לתארים מתקדמים) ובראשה עומדת ראש רשות המחקר ועדת המחקר מופקדת על הפעילות האקדמית של רשות המחקר, על חלוקת המשאבים ועל הליכי ההערכה של הבקשות המופנות למימון מהקרן הפנימית של המכללה.

הוועדה מתכנסת חמש פעמיים בשנה: בתחילת שנת הלימודים כדי לדון בבקשות החוקרים למימון המחקר, כדי לבחון את התנהלותם של החוקרים וניצולם את התקציב ולהפיק לקחים להמשך פעילות

כל בקשה להשתתפות בעלות הוצאות מחקר והשתתפות בכנסים חייבת לקבל את אישור הוועדה.  

ועדת המחקר מאשרת את חלוקת התקציב, ורשות המחקר מנהלת את התקציב על פי הסעיפים שנקבעו בוועדה.

רשות המחקר, ועדת אתיקה

ועדת האתיקה של המכללה האקדמית אחוה נוסדה כדי לבחון את העקרונות האתיים במחקרים של חברי סגל, סטודנטים ועוזרי מחקר במכללה, ולפקח על תהליכי מחקרים שבהם מעורבים בני אדם.

הוועדה אחראית על מתן אישורים למחקרים המבוצעים בידי חוקרים חברי הסגל וסטודנטים.

היחידה לקידום ולפיתוח ההוראה

"מורה בינוני אומר, מורה טוב מסביר, מורה מצוין מדגים, מורה מושלם מעורר השראה"

ויליאם ארתור וורד

היחידה עוסקת בקידום רמת ההוראה במכללה ובשיפורה בתחומים שונים כגון: קיום סדנאות לשיפור ההוראה, הדרכות פרטניות למרצים ועוד.

היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה
היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה שייכת למרכז לפיתוח ההוראה. 
היחידה מסייעת למרצים בלבד.  
סיוע לסטודנטים במרכז התמיכה (בניין 2) בטלפון: 08-8588100 או במייל: help@achva.ac.il
תמיכה ב-Moodle לסגל אקדמי 08-8588136
המכללה האקדמית אחוה -המרכז לקידום ההוראה וההערכה האקדמית

יחידת ההערכה עוסקת באופן שוטף בביצוע סקרי הוראה, בניתוחם ובהעברתם למרצים ולבעלי התפקידים המתאימים. על בסיס סקרים אלו נשלחים מכתבי הוקרה למרצים המצטיינים ונעשות פעולות שונות עם המרצים שנמצא כי יש מקום לשיפור איכות הוראתם. כמו כן, מלווה היחידה פרויקטים ייחודיים של המכללה במחקרי הערכה מעצבים ומסכמים.

פרסומים חדשים באתר