רשימת מציעים למכרז סגור

נוסח מודעה לעיתון ולאינטרנט הגשת מועמדות להצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי פרסום עבור המכללה האקדמית אחוה

בכוונת המכללה האקדמית אחוה לערוך רשימת מציעים לצורך מתן שירותי פרסום. שרותי הפרסום מיועדים למכללה וכוללים בין היתר: פרסום דיגיטלי, ניהול קמפיינים, ייעוץ אסטרטגי ושיווקי, מדיה אלקטרונית, עיתונות כתובה ועוד.

מציע המעוניין להגיש מועמדותו להצטרפות לרשימה ישלח: פרופיל חברה, תעודות השכלה, רשימת לקוחות, ומסמכים נוספים ככל הנדרש המעידים על עמידה בתנאי הסף המפורטים להלן לכתובת דוא"ל: galit_am@achva.ac.il. בעת הגשת המועמדות יש לציין " הגשת מועמדות להצטרפות לרשימת מציעים למתן שירותי פרסום". המועד האחרון להגשת מועמדות 9.7.2017 עד השעה: 12:00.

תנאי הסף להצטרפות לרשימת המציעים הינם: המציע הינו משרד פרסום בעל ותק של 3 שנים לפחות בתחומי השירות המפורטים לעיל; המציע מעסיק לפחות 5 עובדים מקצועיים, כולל הבעלים, בהתאם לשירות הנדרש ולפחות פלנינג, קריאטיב וקופי, התמחות בעיצוב דיגיטלי וקלאסי, מנהל מדיה דיגיטלית; היקף שירותי הפרסום של המציע בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2013-2016) עמד על 3 מיליון ₪ לפחות; המציע נתן שירותי פרסום בשלוש השנים האחרונות ל -5 לקוחות לפחות כשהיקף הפרסום של כל אחד מהלקוחות עומד על -3 מיליון ₪ או יותר לא כולל מע"מ.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מטעם המכללה להתקשר עם מציעים שייכללו ברשימה.

ד"ר אתי גרובגלד
מנכ"לית המכללה