הכהן מידע תכנון וייעוץ

קטגוריית עיסוק: תרגום ועריכה
תחומי עיסוק: שירותי תרגום ועריכה
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: ד.נ.ג.ע 12140, קיבוץ עמיר. מיקוד: 12140
טלפון: 050-7271006
פקס: 04-6354122