EDP

קטגוריית עיסוק: מערכות מידע
תחומי עיסוק: אבטחת מידע
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: ברודצקי 19, רמת אביב
טלפון: 03-6438222


מכרזים משוייכים

סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
פעיל מערכות מידע 6/2017 פתרון בתחום מחשוב הענן 30.06.2017 05.07.2017