שביט א.נ. חומרי חשמל בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: ציוד חשמל למשרדים
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: אזור התעשיה, בנין מרניר 3 , באר-טוביה. מיקוד: 70900
טלפון: 08-8504020