שביעות רצון הסטודנטים - בפעם הרביעית ברציפות

האקדמית אחוה זכתה זו הפעם הרביעית ברציפות בשביעות רצון הסטודנטים לפי דירוג רמת הקורסים, טיב ההוראה, יחס המרצים לסטודנטים ושילוב טכנולוגיות למידה, עפ"י סקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית לשנת 2022